Brochure (tryksager, offset- og digitaltryk)
Format: A5, B5, A4
Papir: 130 - 250 g
Type: Offset, mat/silk bestrøget, blankt/gloss bestrøget
Farve: 1+0, 2+0, 4+0 (tryk 1 side), 1+1, 2+2, 4+4 (tryk begge sider)
Metode: Offset (større oplag) eller digital (små oplag)

Vi anbefaler:
170 grams silk eller gloss.

Definiton:
En brochure dækker ofte over en tryksag med flere sider - men et løsblad hører også under kategorien.

Den mest almindelige type er en 4-sidet A4, et A3-ark falset på midten.

Layout:
Løsbladet bør layoutes genkendeligt med øvrige tryksager og især løsblade. Sørg for at der er en klar designlinie især til øvrige løsblade og brochurer.

Brochuren kan ligesom løsbladet indeholde produktfoto, forklarende tekst, info om virksomheden, et arrangement og... mange andre emner. Brochuren er en fleksibel og prisbillig reklameform.

Se også: Salgsbrev.
Se også: Løsblad.