Hæfte (tryksager, offset og digitaltryk)
Format: A5, B5, A4, 21x21
Papir: 130 - 250 g
Type: Offset, mat/silk bestrøget, blankt/gloss bestrøget
Farve: 1+1, 2+2, 4+4 (tryk begge sider)
Metode: Offset

Vi anbefaler:
130 x 200 g. Generelt: Jo flere sider, jo lavere gramvægt. Til en 8-sidet anbefales en 150 - 170 grams.

Papir:
Hæfter produceres primært på en mat/silk-kvalitet, men også offset og blank/gloss. Foreningsblade produceres ofte i lavere gramvægt - for at holde omkostningerne nede.

Papirkvaliteter over 170 grams kræver forbukning af papiret inden falsning, hvilket er fordyrende.

Produktion:
Hæfter færdiggøres oftet med klammer i ryggen. Alternativt i mindre oplag, f.eks. spiralryg. I større oplag evt. limryg.

Distribution:
Post Danmark, Tryksagsomdeling Fyn - måske spejderne eller en sportsforening i dit lokalområde.

Tips:
I stedet for 'omslag' til et hæfte, det vil sige kraftigere papir til for- og bagside - er det ofte en økonomisk ' fordel at at beholde for- og bagside i samme papirkvalitet som indhold, eventuelt gå en gramvægt op til hele hæftet. Især ved mindre oplag, f.eks. 500 stk. Det skyldes, at vi trykmæssigt kan minimere antallet af indstillinger af trykmaskinen, hvilket er billligere.