Personalehåndbog (tryksager, offset og digitaltryk)
Format: A5, B5, A4, 21x21
Papir: 130 - 300 g
Type: Offset, mat/silk bestrøget, blankt/gloss bestrøget
Farve: 1+1, 2+2, 4+4 (tryk begge sider)
Metode: Offset, digital

Om personalehåndbogen:
En personalehåndbog er et nyttigt værktøj - som sikrer at alle medarbejdere kan orientere sig om, retningslinier i forbindelse med arbejdstid, sygdom, kundebetjening.

For nogle typer virksomheder, er en trykt eller printet personalehåndbog den rigtige model - især hvis den bruges aktivt i 'marken'. For andre vil det måske være fornuftigt at lægge den ud på virksomhedens intranet.

Udarbejds oftest som et lille hæfte. Lidt afhængig af oplag - hæftes den i ryggen med klammer, er oplaget mindre er spiralbinding eller steelbind en økonomisk fornuftig løsning

Hvad skal der stå i en personalehåndbog?

Om virksomheden:
Indledning, Kort beskrivelse, idé og målsætning, kunder, forventninger til medarbejdere

Ansættelsesforhold:
Ansættelsesprocedure, arbejdstider, pauser, sygdom, raskmelding, graviditet, arbejdstøj, arbejdsmiljø, alkoholpolitik, ferie/fravær, værktøj, nøgler, firmabil, telefon, internet, hjemmepc - forhold omkring elever, lærlinge, skoleophold med mere.

Miljø og sikkerhed:
Sikkerhedsrepræsentant, møder, ydstyr - og hvis der sker en ulykke, hvad så? Udarbejdelse af APV.

Et eksempel for et trykkeri kunne være:

Kort intro:
Vissenbjerg Tryk A/S er et moderne offsettrykkeri med digitale kompetencer. Trykkeriet har eksisteret i over 25 år, og fusionerede ultimo 2006 med trykkeriet Tommerup Tryk ApS. Produktion og kompetencer er i dag samlet på adressen Industrivej 8 i Vissenbjerg.

Kunder:
Business to Business. Kundeunderlaget er primært danske private virksomheder, foreninger, klubber samt offentlige virksomheder. Vore kunder findes både på Fyn, Jylland, Sjælland, enkelte på øerne. Kunderne serviceres af vor grafiske konsulent, der kører i hele landet.

Ansættelse:
Ved ansættelse udarbejdes en ansættelseskontrakt, der skal underskrives af både virksomhed og medarbejder. Husk at aflevere dit skattekort senest en uge gør første lønudbetaing.

Løn:
Her i virksomheden bærer arbejdet lønnen i sig selv...

Sygdom:
Ved sygdom og fravær, skal du hurtigst muligt kontakte virksomheden - senest klokken 9.00. Fortæl os - så vidt det er muligt - gerne, hvornår du forventer at være rask igen. Er du syg mere end en uge, bedes du fremsende lægeerklæring.