Ringbind og faneblade (tryksager, offsettryk)
Ringbind:
Produceres oftest i plast - men karton er også en mulighed.

Der findes flere typer:
  • Bogbinderpap med pålimet offsettryk - ofte kacheret
  • Plast med indsvejset bogbinderpap i ryg og sider
  • Råpap - rent bogbinder- eller fiberpap
  • PolySoft: PP-materiale transparent eller farvet

Vi står for det kreative oplæg - og vælger den af vore faste samarbejdspartnere, der er bedst til den type ringbind du ønsker.

Faneblade / Skilleblade:
Findes i flere typer, blandt andet pap eller plast.
Pap skilleblade produceres internt i huset. Hvis du selv layouter - så spørg os inden du går i gang... hvis en af vore forme kan bruges, har du mulighed for at spare stanseform.

Standard ringbind med for- og ryglomme
Anbefales til små oplag, hvor specialproducerede ringbind er for dyre at producere. Forside og ryg kan digitalproduceres - hvorfor produktionsomkostningerne holdes nede på et fornuftigt niveau.